Відпустка сумісника

Щорічна основна відпустка суміснику надається такої ж тривалості, як і працівникам такої ж професії, які працюють на умовах повного робочого часу.

Якщо за основним місцем роботи у співробітника відпустка більшої тривалості — за неосновним місцем йому в обов’язковому порядку надають відпустку без збереження зарплати до закінчення відпустки за основним місцем роботи.

Сумісники мають право не тільки на щорічну основну, а й на інші види відпусток. Зокрема, додатковий соціальний для працівників, що мають дітей, декретну відпустку або відпустку за свій рахунок. А ось надання відпустки на навчання сумісникам не передбачено.

Оплачують або компенсують відпустку сумісника в такому ж порядку, що і працівникам за основним місцем. При цьому, тривалість відпустки внутрішнього сумісника, розрахунок відпускних і відпускної, стаж визначають окремо по кожній посаді.