Особливості звільнення співробітника з роботи за прогули

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП передбачено, що трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у разі прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше 3-х годин протягом робочого дня) без поважних причин.

Крім встановлення самого факту відсутності працівника на роботі більше 3-х годин протягом робочого дня, визначальним фактором для вирішення питання про законність звільнення позивача з роботи є з’ясування поважності причин його відсутності

Законодавством не визначено перелік обставин, при яких прогул вважається вчиненим з поважних причин, а тому, вирішуючи питання про поважність причин відсутності на роботі працівника, звільненого за п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП, керівник підприємства повинен виходити з конкретних обставин і враховувати докази надані співробітником.

Пояснення порушника трудової дисципліни є однією з важливих форм гарантій, наданих працівникові для захисту своїх законних прав та інтересів