Податкові різниці: коли можна міняти рішення про застосування?

Чи має право платник податків, доходи якого не перевищували 40 млн грн, але він застосовував коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, визначені згідно з положеннями розд. III ПКУ, прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату на другий, третій рік в безперервній сукупності років, в кожному з яких розмір доходу не перевищує 40 млн грн?

Фіскали погоджуються — такий платник податків має право один раз в будь-якому році безперервної сукупності років, в кожному з яких дохід не перевищував 40 млн грн, прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування.

Якщо у звітному році платник з доходом до 40 млн грн, прийняв рішення про незастосування коригувань фінрезультату на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих періодів), він повинен зафіксувати таке рішення в декларації, проставленням відповідної позначки в полі «»Наявність рішення»», а в полі «»прийнято рішення про незастосування коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці»» вказати номер і дату розпорядчого документа, на підставі якого таке рішення прийнято.

Якщо в наступних звітних періодах такий платник використовує право на незастосування податкових різниць, то в деклараціях також проставляється відповідна відмітка із зазначенням інформації при розпорядчому документі про таке рішення.