Як самостійно виправляти помилки у Ф. №1ДФ?

Порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків за ф. № 1ДФ є однаковим. Звітний новий та уточнюючий податкові розрахунки подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише по рядках та реквізитах, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами податкового агента.

Повідомлення про допущені помилки в поданому податковому розрахунку містить перелік кодів помилок. При розгляді контролюючим органом звітного нового або уточнюючого податкових розрахунків, повторно направлений звіт підлягає відбракування за кодом помилки 73 з причин дублювання, про що повідомляється суб’єкту господарювання. Такий запис направляється до відома і вилученню не підлягає.

При здійсненні коригування показників розділу I податкового розрахунку, для вилучення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 вказати “1” — на вилучення рядка. Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 вказати “0” — на введення рядка. Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно вилучити помилкову інформацію та ввести правильну, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких вилучає попередньо внесену інформацію, а друга вносить правильну інформацію. В такому випадку в першому рядку в графі 9 вказується “1” — рядок на вилучення, а в другій — “0” — рядок на введення.

При здійсненні коригування показників розділу II податкового розрахунку, зокрема, для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації в рядку “Військовий збір — виключення ****” потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку “Військовий збір” відобразити правильну інформацію.

При цьому, дублювати всі інші правильні показники податкового розрахунку не потрібно.

Разом з звітним новим і уточнюючим податковим розрахунком платник податків має право надати пояснення проведених виправлень.