Як підписувати звітність цифровим підписом при зміні керівника?

Для надання права підпису електронних документів іншим особам, яким делеговано право підпису, платник повідомляє про них контролюючий орган шляхом подання відповідного повідомлення про надання інформації про кваліфікування електронного підпису в електронному вигляді за формою згідно з додатком 2 до Порядку № 557.

В Повідомлення вноситься інформація про підписантів, яким надається право підпису електронних документів. На сформоване Повідомлення першими накладаються кваліфіковані електронні підписи всіх осіб, включених до Повідомлення, в порядку черговості їх внесення в Повідомлення, після них — кваліфікований електронний підпис керівника та останньої — друк (при наявності) (п. 4 розд. III Порядку № 557).

При зміні керівника дію Повідомлення, підписаного попереднім керівником, припиняється.

У зв’язку з цим, незалежно від того, що право підпису залишено за працівниками, за якими інформація контролюючому органу подавалася, за підписом нового керівника направляється Повідомлення (за кодом форми J1391103) із зазначенням відповідальних осіб.