Пояснення та копії документів для розблокування ПН/РК

У п. 5 Порядку № 520 наведено перелік документів, копії яких необхідно подати для розблокування, а саме:

  • договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них
  • договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, що одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції
  • первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у т.ч. рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передання товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм і галузевої специфіки, накладні
  • розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків
  • документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором та/або законодавством

    Письмові пояснення та копії документів платник подає до ДПС в електронній формі за допомогою засобів електронного зв’язку (тобто через сервіс «Електронний кабінет платника», єдине вікно подання електронної звітності або за допомогою будь-якої іншої програми для відправлення електронних документів)

Їх подають у вигляді Повідомлення про подання пояснень і копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено (далі — Повідомлення) за формою J/F1312603

Також читайте