IT-послуги нерезиденту і ПДВ

«ІТ-пільга», що полягає у звільнені від оподаткування ПДВ операції з постачання програмної продукції, а також операції з програмною продукцією, плата за яку не є роялті

Застосування пільги не залежить від того, резидент чи нерезидент постачає відповідну програмну продукцію, оскільки пільга поширюється на операції, а не на платників

Тож розробляючи ПЗ, нерезиденту слід орієнтуватися на загальні правила

  • Якщо за договором розробники не отримують права власності на створювану програмну продукцію або її компоненти, а право власності після закінчення робіт закріплюється відразу за замовником, то такі постачання обкладаються ПДВ у загальному порядку
  • Оскільки у випадку із замовником-нерезидентом місце постачання таких послуг визначено за межами митної території України — така операція виконавця- резидента не є об’єктом оподаткування ПДВ. Відповідно, не складається і податкова накладна.
  • Якщо ж виконавець послуг-резидент набуває права власності на таку програмну продукцію у процесі її створення, а у подальшому відбувається перехід цього права до замовника-нерезидента або надання йому права на використання такої розробленої програмної продукції, то операція виконавця-резидента не оподатковується ПДВ.За такою операцією, яка звільнена від оподаткування слід скласти та зареєструвати податкову накладнуЩодо звітування по ІТ-послугам нерезиденту і ПДВ

    Обсяги необ’єктних та пільгових постачань вказуються сумарно у рядку 5 розділу І «Податкові зобов’язання» податкової декларації з ПДВ

    Крім того, пільгові обсяги вказуються окремо у рядку 5.1 (з рядка 5) розділу І «Податкові зобов’язання» Декларації.

    При заповнені рядка 5 розділу І «Податкові зобов’язання» декларації з ПДВ обов’язковим є подання додатку 6 «Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю (Д6)».

Також читайте