Хто замість директора може підписати заяву № 1-ОПП?

  • Платник податків має право представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно або через податкового агента або уповноваженого представника — нагадують податківці.
  • При відсутності керівника з об’єктивних причин, заяву за ф. № 1-ОПП може підписати інша особа, уповноважена установчими та/або організаційно-розпорядчими документами виконувати обов’язки керівника на час його відсутності, за умови, що повноваження особи, яка підписала заяву за ф. № 1-ОПП, підтверджені відповідними документами (установчими, наказами чи розпорядженнями тощо), які вважаються разом із заявою за ф. № 1-ОПП до контролюючого органу.
  • Єдинники, які не мають показників або об’єктів, що підлягають декларуванню в звітному періоді, враховуючи що в попередніх отриманий дохід вже задекларований.
  • Юридичні особи — платники єдиного податку третьої групи, у яких протягом звітного періоду відсутні доходи, що підлягають оподаткуванню єдиним податком, але в попередніх звітних періодах цього ж року був отриманий і задекларований дохід, то за поточний звітний період відповідно до п. 296.7 ПКУ повинні знову задекларувати отриманий ними раніше дохід (без сплати єдиного податку).