Чи є об’єктом оподаткування ПДВ операція з оприбуткування надлишків ТМЦ?

✔ Оскільки операція по оприбуткуванню надлишків товарно-матеріальних цінностей не відповідає визначенню терміну „постачання товарів”, то така операція не підпадає під об’єкт оподаткування ПДВ.