Частина 2 У державному центрі зайнятості назвали 5 ньюансів дистанційної роботи

(Продовження)
4. Компенсація деяких витрат надомним (дистанційним) працівникам

Працівники можуть виконувати роботу на своєму власному обладнанні. При цьому слід пам’ятати про зміст статті 125 КЗпП. Працівники, які використовують свої інструменти для потреб підприємства, установи, організації, мають право на отримання компенсації за їх зношування (амортизацію).

5. Переважне право окремих категорій осіб виконувати роботу вдома

Переважне право на укладення трудового договору про роботу на дому надається:

  • жінкам, які мають дітей у віці до 15 років;
  • інвалідам та пенсіонерам (незалежно від виду призначеної пенсії);
  • особам, які досягли пенсійного віку, які не отримують пенсію;
  • особам зі зниженою працездатністю, яким у встановленому порядку рекомендована робота в надомних умовах;
  • особам, які здійснюють догляд за інвалідами або тривало хворими членами сім’ї, які за станом здоров’я потребують догляду;
  • особам, зайнятим на роботах з сезонним характером виробництва (у міжсезонний період), а також учням очних навчальних закладах;
  • особам, які з об’єктивних причин не можуть бути зайняті безпосередньо на виробництві в даній місцевості (наприклад, в районах та місцевостях, що мають вільні трудові ресурси) (Положення 275).