Частина 1 У державному центрі зайнятості назвали 5 ньюансів дистанційної роботи

На думку фіскалів, фізособи – підприємці – платники єдиного податку, які не отримували протягом звітного періоду доходи і не мають об’єктів оподаткування, які підлягають декларуванню, не зобов’язані подавати податкову декларацію платника ЄП – фізособи – підприємця.

Державний центр зайнятості нагадує про ключові особливості роботи поза приміщенням роботодавця.

1. Обов’язковість укладення трудового договору про надомну (дистанційну) роботу в письмовій формі.

Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов’язковим при укладенні трудового договору про дистанційну (надомну) роботу (п. 6-1 ч. 1 ст. 24 КЗпП). На час загрози поширення епідемії умова при дистанційній (надомній) роботі і гнучкому режимі робочого часу може встановлюватися в наказі (розпорядженні) власника або уповноваженого ним органу без обов’язкового укладення в письмовій формі трудового договору про дистанційну (надомну) роботу.

2. Рівність надомних (дистанційних) працівників з працівниками, які виконують роботу в приміщенні роботодавця.

Виконання дистанційної (надомної) роботи не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників. При цьому, якщо працівник і роботодавець письмово не домовляться про інше, дистанційна (надомна) робота передбачає оплату праці в повному обсязі і в строки, визначені наявним трудовим договором (ст. 60 КЗпП).

3. Особливості обліку робочого часу надомних (дистанційних) працівників.

При дистанційній (надомній) роботі працівники розподіляють робочий час на свій розсуд, на них не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше не передбачено в трудовому договорі. При цьому загальна тривалість робочого часу не може перевищувати норм, передбачених статтями 50 і 51 КЗпП.